Oud directeur Marius de Groot van de Groot Fresh Group overleden

“Een markante handelaar in hart en nieren.”

Marius de Groot, oud-directeur van de Groot Fresh Group in Hedel is op 29-07-2018 overleden aan de gevolgen van de ziekte die in april 2016 bij hem werd vastgesteld. Met zijn dood neemt het familiebedrijf definitief afscheid van de markante ondernemer ’Don Mario’, die zich vele tientallen jaren met hart en ziel inzette voor de handelsonderneming in groenten en fruit in Hedel.

Begonnen als jongetje van 14, die met de hondenkar met groenten en fruit langs de deuren ging, werd hij later één van de grote handelaren in de branche. In de jaren zeventig was hij de eerste Nederlandse fruithandelaar die zelf bananen, en later ander fruit, ging importeren. Hij reisde de hele wereld rond, op zoek naar handel en om contacten te onderhouden met leveranciers, en anderen met wie hij zakendeed. Daar beleefde hij veel plezier aan, want Don Mario was een echt mensenmens. Zeer zakelijk, met een feilloos fingerspitzengefühl voor interessante business, maar met een hart van goud. En altijd in voor een praatje en een grap.

Zijn favoriete werelddeel was Zuid-Amerika. Hij exploreerde de landen daar stapsgewijs in een tijd dat de infrastructuur en communicatiemiddelen nog minimaal waren. Zo bouwde hij een groot netwerk op van leveranciers, waarvan sommigen tot op de dag van vandaag nog met De Groot samenwerken. Hij ging er regelmatig naartoe en veel van zijn zakelijke relaties werden ook goede vrienden.

In 1987 stapte zijn broer Leonard, met wie hij sinds eind jaren ’50 samenwerkte, uit het familiebedrijf. Marius ging verder met zijn zoons William en Ben. Sindsdien is De Groot steeds verder gegroeid. In 2005 verkocht Marius zijn aandelen aan een investeringsmaatschappij en vertrok als directeur. Wel bleef hij nog aan als commissaris. Daarnaast hield hij zich bezig met onroerend goed.

Nadat hij in 2011 definitief stopte bij De Groot, kwam het familiebedrijf 100 procent in handen van zijn zoons William en Ben. Zij zetten de onderneming die in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een toonaangevend specialist in vers, voort. Marius bleef altijd zeer betrokken bij zowel de zakelijke ontwikkelingen als de medewerkers. Enorm trots was hij dat zijn kleinzoon Maik als vierde generatie ook in het familiebedrijf werkzaam is.

Marius wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maar koos ervoor zich zo lang mogelijk te laten behandelen. Op 29 juli kwam het moment dat hij de strijd moest opgeven. Hij overleed in het bijzijn van zijn dierbaren. Het markeert het einde van een bijzonder en kleurrijk leven.

Persoonlijk condoleren is mogelijk op vrijdag 03-08-2018 tussen 18.00u - 20.30u
Locatie: de Groot fresh group, Drielseweg 23 in Hedel
Er zal op zaterdag 04-08 in besloten kring afscheid worden genomenen van Marius.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met 06-33888800 of via familie@degrootfreshgroup.nl 

 


 

Former managing director Marius de Groot of De Groot Fresh Group has passed away

‘A remarkable merchant in heart and soul.”

Marius de Groot, the former managing director of De Groot Fresh Group in Hedel, died on 29-07-2018 due to the consequences of the disease he was diagnosed with in April 2016. With his death, the family business must say a final goodbye to the remarkable entrepreneur affectionately referred to as ‘Don Mario’, who was passionately committed to the vegetable and fruit trading firm in Hedel for many decades.

He started as a kid at age 14 going from door to door with vegetables and fruit, and developed into one of the largest tradesmen in the sector. In the 1970s, he was the first Dutch fruit trader to independently import bananas, and later also other fruit. He travelled around the world, looking for trade and keeping in touch with suppliers, and with other business relations. This is what he loved doing, because Don Mario was a true people person. He was very commercial, with an unfailing instinct for interesting business, but he also had a heart of gold. And he always found time for a chat and a joke.

His favourite part of the world was South America. He explored the countries on this continent step by step in a time when local infrastructure and communication were at a very basic level. This way, he developed a huge supplier network. Some of them still do business with our organisation to this day. He frequently visited the countries and many of his business relations also became friends.

In 1987, his brother Leonard left the family business. He had worked with Marius since the late 1950s. Marius continued with his sons William and Ben. Ever since, De Groot continued to grow. In 2005, Marius sold his shares to an investment company and left his position as managing director. He remained involved in the company as a Supervisory Board member. He was also active in real estate.

After he retired from his activities at De Groot entirely in 2011, the company came into the capable hands of his sons William and Ben for the full 100 percent. They continued the business, developing into a leading fresh specialist. Marius always remained involved, both in terms of business development and the employees. He was extremely proud that his grandson Maik joined the family business to represent the fourth generation.

Marius knew there was no cure for his condition, but chose to receive life-extending treatments for as long as possible. On 29-07-2018, he had to give up the fight. He died in the presence of his loved ones. This marks the end of a unique, colourful life.

You may extend your condolences by email at familie@degrootfreshgroup.nl Please call 06-33888800 for more information or if you have questions.

 


 

 Marius de Groot, der ehemalige Direktor der Groot Fresh Group, verstorben

„Ein markanter Händler mit Leib und Seele“

Marius de Groot, der frühere Direktor der Groot Fresh Group in Hedel, ist am 29-07-2018 an den Folgen einer Krankheit verstorben, die im April 2016 diagnostiziert worden war. Mit seinem Tod nimmt der Familienbetrieb definitiv Abschied vom markanten Unternehmer „Don Mario”, der sich etliche Jahre mit Herz und Seele für das Wirtschaftsunternehmen für Obst und Gemüse in Hedel eingesetzt hat.

Von seinen Anfängen als 14-jähriger Junge, der mit dem Hundekarren mit Obst und Gemüse von Haus zu Haus zog, entwickelte er sich später zu einem der großen Händler in der Branche. In den siebziger Jahren war er der erste niederländische Obsthändler, der sogar Bananen und später anderes Obst importierte. Er bereiste die gesamte Welt auf der Suche nach Geschäften und um Kontakte mit Zulieferern und anderen Menschen zu pflegen, mit denen er Geschäfte machte. Das bereitete ihm viel Freude, denn Don Mario war ein echter Menschenfreund. Sehr sachlich, mit einem unglaublichen Fingerspitzengefühl für interessante Geschäfte, aber mit einem Herz aus Gold. Und immer zu einem Scherz und einem Schwätzchen aufgelegt.

Von allen Teilen der Welt am liebsten war ihm Südamerika. Er erkundete die Länder dort schrittweise in einer Zeit, in der Infrastruktur und Kommunikationsmittel noch minimal waren. So baute er zum Beispiel ein großes Netzwerk aus Zulieferern auf, von denen manche sogar heute noch mit De Groot zusammenarbeiten. Er fuhr regelmäßig dorthin, und viele seiner Geschäftspartner wurden auch zu guten Freunden.

1987 verließ sein Bruder Leonard den Familienbetrieb, mit dem er seit Ende der 50er zusammengearbeitet hatte. Marius machte mit seinen Söhnen William und Ben weiter. Seitdem ist De Groot immer weiter gewachsen. 2005 verkaufte Marius seine Anteile an eine Investmentgesellschaft und gab seinen Posten als Direktor auf. Allerdings behielt er seinen Posten als Aufsichtsrat. Außerdem beschäftigte er sich mit Immobilien.

Seitdem er 2011 endgültig bei De Groot aufgehört hat, liegt der Familienbetrieb zu 100 Prozent in den Händen seiner Söhne William und Ben. Sie führen den Betrieb fort, der im Laufe der Jahre zu einem führenden Spezialisten für Frischeprodukte geworden ist. Marius war sowohl an der geschäftlichen Entwicklung als auch den Mitarbeitern immer sehr interessiert. Unglaublich stolz war er, dass jetzt auch sein Enkel Maik in vierter Generation im Unternehmen tätig ist.


Marius wusste, dass er unheilbar krank war, aber er entschied sich dafür, sich so lange wie möglich behandeln zu lassen. Am 29-07-2018 kam der Moment, wo er den Kampf aufgeben musste. Er verstarb im Beisein seiner Angehörigen. Dies markiert das Ende eines besonderen und bunten Lebens.


Kondolieren können Sie über: familie@degrootfreshgroup.nl Wenn Sie mehr Informationen haben wollen oder Fragen haben, können Sie uns über 06-33888800 kontaktieren.

 


 

 

Ha fallecido Marius de Groot, el antiguo Director del de Groot fresh group

«Un empresario auténtico y prominente.»

Marius de Groot, antiguo Director del de Groot fresh group situado en Hedel (Países Bajos), falleció el 29-07-2018 a causa de la enfermedad que se le constató en abril de 2016. Con su muerte, el negocio familiar se despide definitivamente del prominente empresario «Don Mario» que, durante décadas, se entregó en cuerpo y alma a la empresa comercial de venta de frutas y verduras en Hedel.

Comenzó con tan solo 14 años vendiendo de puerta en puerta con frutas y verduras con frutas y verduras en un carro tirado por perros, para convertirse más adelante en uno de los grandes comerciantes del sector. En los años setenta, fue el primer comerciante holandés de fruta que se aventuró a importar plátanos y, más tarde, otros tipos de fruta. Viajó por todo el mundo, buscando oportunidades de negocio y para mantener el contacto con los proveedores, así como con las personas con las que hacía negocios. Le encantaba, porque Don Mario era una persona muy sociable. Era muy profesional, con una intuición perspicaz para los negocios interesantes y un corazón de oro. Y siempre con ganas de charlar y bromear.

Su continente favorito era América del Sur. En una época en la que la infraestructura y medios de comunicación aún eran mínimos, exploró los países paso a paso. Así, construyó una gran red de proveedores, de los cuales algunos siguen colaborando con De Groot hasta el día de hoy. Los visitó frecuentemente y muchas de sus relaciones comerciales se convirtieron en buenos amigos.

En 1987, su hermano Leonard, con quien trabajaba desde finales de los años 50, dejó de trabajar en la empresa familiar. Marius continuó con sus hijos William y Ben. Desde entonces, De Groot no ha dejado de crecer. En 2005, Marius vendió sus acciones a una compañía de inversión y dejó su puesto de director. Sin embargo, siguió colaborando como consejero, siendo también activo en el sector inmobiliario.

Cuando se despidió definitivamente de la empresa familiar en el año 2011, ésta pasó a ser al 100% de sus hijos William y Ben. Ellos continuaron la empresa que, en el trascurso de los años, se ha convertido en una destacada empresa especializada en productos frescos. Marius siempre se mantuvo muy implicado, tanto en el desarrollo empresarial como con los empleados. Estaba muy orgulloso de que su nieto Maik entrara en la empresa familiar como cuarta generación.

Marius sabía que padecía una enfermedad terminal, pero decidió luchar hasta el final. El 29-07-2018 llegó el momento en que tuvo que rendirse. Murió rodeado de sus seres queridos. Es el final de una vida extraordinaria y plena.

Condolencias a través de familie@degrootfreshgroup.nl Para más información o preguntas, puede ponerse en contacto a través del número 0031 633888800.

Recepten »  Wat kunnen wij voor u betekenen? Contact »